Göteborg

Göteborg är Sveriges näst största stad och staden är belägen vid den västra kusten av Sverige. Hela Göteborgsområdet inklusive kommunerna runtomkring har ungefär 900 000 invånare och folkmängden fortsätter att öka allt eftersom.


Något om Göteborgs historia

År 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier. Det var Gustav II Adolf som började bygga själva staden Göteborg. Tidigare hade bebyggelsen varit mer koncentrerad en bit uppströms Göta Älv, men kungen ville placera staden närmare kusten. Detta medförde att människorna som tidigare varit bosatta uppströms fick flytta mot kusten för att bosätta sig i den nya staden. De första riktigt stora köpmännen i Göteborg kom från utlandet och då främst från Nederländerna.

Göteborg har alltid varit en stad som haft mycket kontakter med omvärlden. Detta är helt naturligt med tanke på stadens placering. Hamnen har varit och är fortfarande en viktig del av näringen. Göteborg hade tidigt kontakt med omvärlden och bedrev handel med mängder av länder ute på kontinenten. Det var faktiskt så att när Napoleon stoppade möjligheterna för britterna att importera varor från Europa blev Sverige och Göteborg en viktig handelspartner. Göteborg har genom tiderna varit en av Sveriges starkast befästa städer med sina tre fästningar Elfsborg fästning, Skansen Kronan och Skansen lejonet. På 1700-talet upplevde Göteborg en glansperiod tack vare Ostindiska Companiet.

Vid mitten av 1900-talet började Göteborg få problem då många varv och rederier var tvungna att stänga ned. Några riktigt stora företag flyttade också från staden. Vändningen kom i samband med friidrotts-VM 1995. Staden snyggades upp och är idag en framgångsrik mäss- och kongressstad. Göteborg har också blivit en populär stad att studera i. Göteborg har många invandrare idag. De flesta av dem kommer från Finland, Iran och Chile.

Under 1800-talet utvecklades Göteborg starkt som en handelsstad och befolkningsökningen var betydande. Det var också vid denna tid en ny stor industri växte upp i form av skeppsbyggnad. Nu anlades några stora varv såsom Götaverken och Eriksberg. Dessa stora industrier gav för lång tid framåt arbetstillfällen för väldigt många människor i Göteborg.

Turismen har i alla tider varit en viktig inkomstkälla för Göteborg. Det är inte svårt att förstå, eftersom staden har så mycket att bjuda på till de som bestämmer sig för att spendera till exempel en weekend här.
Copyright © AM Sökmotorkonsult, Kontakt